Laziswaf

TENTANG LAZISWAF

 

Laziswaf ini sudah masuk dalam cita-cita yayasan , dan sedang menuju dalam proses pembentukan….

InsyaAlloh segera terrealisasikan, amiin yra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.